top of page
JH220607_0228.jpg
Skogen logo 4 vit.png
Fästpunkt 1

Skogens biologiska mångfald hotas och våra sista urskogar avverkas i snabb takt. Skogen är central i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, för våra vatten och för oss. Samtidigt behöver vi nyttja skogen.

Hur ser den smartaste vägen framåt ut? För den biologiska mångfalden, för klimatet och för oss. 

Biologen, fotografen och filmaren Johan Hammar tar sig an ett nytt stort kommunikationsprojekt – den här gången om skogen. Det blir vackert, tänkvärt, engagerande och väl förankrat i den oberoende forskningen.

JH200605_2173_edited_edited.jpg

Multimediaprojekt om skogen

För den som vill försöka förstå vilken betydelse den svenska skogen har för biologisk mångfald, klimat och människor är det inte helt lätt. Ord som snårskog eller djungel ligger nära till hands. Åsikterna verkar gå isär om det mesta. I det här projektet är målet att på ett objektivt och attraktivt sätt berätta om skogen. Vad är egentligen en skog? Vad krävs för att kunna bevara den biologiska mångfalden? På vilket sätt gör skogen mest klimatnytta? Och finns det några alternativ till kalhyggesbruket?

 

Projektet kommer att utforska skärningspunkten mellan biologisk mångfald, klimat och produktion. Med foto, film, ljud och interaktiva medier som gigapixelbilder och augumented reality ställs frågor kring hur vi använder vår skog. Målet är att inspirera, engagera och informera men också att visa på vägar framåt genom att lyfta fram positiva exempel på hur vi hållbart kan nyttja skogen i framtiden.

I projektet vill vi producera följande material:

  • Utställning (ca 150 kvm) för museer. Vi vill skapa en informativ, engagerande och lätt tillgänglig utställning som vilar på solid vetenskaplig grund. Utställningen kommer att bestå av bilder i storformat, projektioner av film, augumented reality där man med hjälp av sin telefon kan hitta mer information i gigapixelbilder. Vi kommer också att arbeta med animeringar och väl genomarbetade, pedagogiska texter. Till utställningen kommer det också finnas en lärarhandledning för skolor. 

  • Bok i storformat. Vi vill skapa en interaktiv, poetisk faktabok med storslagna och tankeväckande bilder. 

  • Film för visning på TV. En personlig och närgången skildring av skogen där vi på ett berörande sätt får följa några av urskogens arter.

  • Sociala medier. Under projektets gång kommer foto, filmklipp och kortare filmer från arbetet med projektet kontinuerligt att publiceras. Det kommer att handla om skog, skogens arter, klimat, goda exempel men också skildra arbetet bakom kulisserna. 

Baserat på vetenskap

För oss är det oerhört viktigt att det vi berättar är vetenskapligt korrekt. Vår uppgift är att göra vetenskaplig fakta tillgänglig för alla på ett spännande och engagerande sätt. 

Vi samarbetar därför nära olika forskare och tar del av de senaste forskningsrönen. Allt vårt material i böcker, utställningar med mera faktagranskas av experter och forskare innan det publiceras.

Forskare mäter skogens upptag av koldioxid.

Varför berätta om skog?

Ungefär 70% av Sveriges yta täcks av skog, eller ja, träd åtminstone. För det finns bara 10-15%, av våra skogar kvar, alltså skogar som endast till en liten del har påverkats av avverkningar. Dessa skogar avverkas nu i en rasande takt. I princip all oskyddad skog som ännu inte varit kalavverkad kommer att bli det inom 20 år om inte omfattande åtgärder vidtas. Resten är planteringar. 

 

Skogens mångfald minskar i takt med att skogen försvinner och ersätts av industriellt skogsbruk. 20% av de arter som finns i skogslandskapet är hotade. Avverkning i form av slutavverkning med kalhygge är den faktor som enskilt har störst negativ påverkan för skogslevande arter som är rödlistade. Trots det fortsätter skogsbruket att kalavverka.

 

Skogen gör också en enorm klimatnytta genom sitt upptag av koldioxid. Men när skogen avverkas frigörs koldioxid och växthusgaserna metan och lustgas läcker ut från marken i många år. Dessutom försvinner skogens förmåga att ta upp koldioxid. På sikt kommer den planterade skogen att kompensera för delar av förlusten av växthusgaser, men har vi den tiden?

Samtidigt använder vi alla skogsprodukter dagligen. Vi behöver skogen. Men 80% av det vi framställer av skogen blir kortlivade produkter såsom direktreklam, pappersförpackningar och annat som kastas och eldas upp i värmeverk. Skogen försvinner upp i atmosfären som bland annat koldioxid. Är det verkligen det bästa sättet att använda skogen på? Går den att nyttja på ett smartare sätt? 

JH100428_0586.jpg

Johan Hammar och Tema Natur

Johan är biologen som sedan tio år arbetar heltid som fotograf och filmare med fokus på natur, miljö och människor. Berättelsen står i fokus och drivkraften är att göra världen lite, lite bättre. Uppdragsgivare är Riksdagen, stora och små företag, statliga verk, regioner, länsstyrelser samt organisationer som WWF och Naturskyddsföreningen. 

2018 blev Johan utnämnd till Årets Naturfotograf för sitt projekt om sötvatten i Sverige. Projektet har fått en enorm spridning genom bok, en stor inomhusutställning, en turnerande utomhusutställning, tillfälliga interaktiva utställningar, mer än 50 föreläsningar, en stor föreställning och konsert med Helsingborgs symfoniorkester samt ett stort medialt genomslag. Projektet om sötvatten har nått kring ca 500 000 människor i alla åldrar, från barn till ambassadörer. Medan utställningarna om sötvatten fortsätter att turnera är det nu dags att påbörja nästa projekt - SKOGEN.

Foto: Lisa Sihlberg

Tidsplan

Insamlingen av foto och film har till viss del redan påbörjats men kommer att intensifieras under 2024.

- Hösten 2024 lanseras projektet för en bredare publik.

- Våren 2025 planeras boken att ges ut och i samband med det kommer även den första utställningen att visas.

 

- 2027 planeras filmen om skogen vara klar.

 

Kontinuerligt under projektperioden kommer foto, film och annan information publiceras på sociala medier.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du blir nyfiken, har frågor och vill veta mer om projektet.

Du når oss på info@johanhammar.com eller 0708-662769

Tjäderspel

Referenser för faktatext om skogen

Eide, W. m.fl. (red.) 2020. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. SLU Artdatabanken rapporterar 24. SLU Artdatabanken, Uppsala

Larsson, A. (red.) 2011 Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9.  ArtDatabanken SLU, Uppsala

 

Westin, P. m.fl. (2020): Impacts of Clear-Cutting of a Boreal Forest on Carbon Dioxide, Methane and Nitrous Oxide Fluxes

bottom of page