top of page
JH191002_0317.jpg

Utomhusutställning

ÖSTERSJÖN

FRÅN SÖTT TILL SALT

Utomhusutställningen Östersjön – från sött till salt berättar på ett informativt och engagerat sätt om vårt unika innanhav och det myller av liv som finns där.

Östersjön kallas ofta för ett av världens mest förorenade hav och problemen med övergödning, syrefria bottnar, överfiske och miljögifter är gigantiska. Och det är lätt att känna att det inte spelar någon roll vad vi gör. Det går åt skogen ändå. Men Östersjön är också ett levande hav med unika arter som inte finns någon annanstans i världen, arter med särskilda anpassningar, ett hav som fortfarande myllrar av liv och ett hav att värna om. Det är också ett hav där vi nu börjar se tecken på att halterna som orsakar övergödningen är på väg ner och ett hav där minskningen av miljögifter gör att arter som i princip varit borta nu är på väg tillbaka. 

Utställningen tar upp flera olika aspekter av Östersjön men framför allt förmedlar den hopp, sprider kunskap och väcker engagemang. Besökaren skall gå från utställningen med känsla av att det går att förändra, att det går att påverka och att olika miljöåtgärder gör nytta. 

Utställningen består av 15 foton som är 2,5 x 2 meter. Till varje foto hör en förklarande text. Kvällstid är utställningen upplyst. Ett lärarunderlag har tagits fram för att användas av skolor som besöker utställningen. 

bottom of page